Pho Cali

Theo tin The Buffalo News Pho arrives in Southtowns at Elma Vietnamese restaurant By Andrew Z. Galarneau http://buffalonews.com/2017/03/17/pho-arrives-southtowns-elma-vietnamese-restaurant/ Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc…

Pho Dollar

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng của The Buffalo News Pho Dollar wins gold for best Vietnamese in Western New York By Andrew Z. Galarneau http://www.buffalonews.com/gusto/dining-out/pho-dollar-wins-gold-for-best-vietnamese-in-western-new-york-20140226 Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm…